Avfallshåndtering og kildesortering

Nullam luctus justo diam, ac dapibus tellus auctor id. Maecenas egestas dignissim neque vitae pretium. Morbi sodales semper urna non tristique. 

Følgende enkle regler gjelder:

  • Mat og organisk avfall, inkl. blomsterjord/blomsteravfall skal i GRØNNE poser. Kastes i container for mat/restavfall
  • Restavfall og bleier kastes i VANLIGE bæreposer. Kastes i container for mat/restavfall.
  • Plast skal kastes i store gjennomsiktige sekker. Disse skal settes ved siden av containere.
  • Isopor skal kastes i store gjennomsiktige sekker. (ikke sammen med plast
  • Papp og papir skal kastes i egen container. Ett problem er at pappesker legges hele ned i containeren (ofte med innhold av isopor, plast, etc.) Dette medfører at det blir for liten kapasitet til papp og papir fra alle beboerne. HUSK: det tømmes kun hver 4 uke.
  • Drikkekartonger skylles/brettes og legges i bærepose. Knytes igjen (det gjør det lettere å få tak i posen på mottaket) og legges i samme container som papp og papir.
  • Glass og hermetikkbokser leveres i glasscontainer ved f.eks. Esso v/lyskrysset og Coop Obs
  • Elektriske artikler leveres f.eks. hos Expert i deres åpningstid.
  • Alt annet avfall leveres på Miljøstasjonen på Dal
  • SVARTE SØPLESEKKER ER FORBUDT

Husk dobbelt knute på plastposene

Sorteringsanlegget til Øras er kun dimensjonert for vanlig bæreposestørrelse. Store sekker (sorte søppelsekker er forbudt) og løse gjenstander skal derfor ikke kastes i containere.

Vi minner ellers om kommunens regler for kildesortering av søppel. Vi henstiller alle beboere til å følge disse enkle reglene.

 

Er det kastet søppel som ikke er pakket tilfredsstillende vil søppelen bli etterlatt og vi må selv sørge for å få fjernet dette til ekstra kostnad.

Adressen til Miljøstasjonen på Dal Skog er 2054 Mogreina

Tlf: 63 92 78 80 Mail: firmapost@oeras.no